Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe

Oferowane przez nas kompleksowe usługi kadrowo-płacowe pozwoli Państwa przedsiębiorstwom funkcjonować w procesie zatrudniania osób. Zadbanie o wysoką jakość w tym zakresie daje możliwość sprawnego funkcjonowania i stabilizacji, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji działań księgowo-kadrowych, dzięki czemu dobierzemy optymalne narzędzia i rozwiązania do specyfiki Państwa firmy. Nasze działania zabezpieczają interesy pracodawców, ale też uwzględniają potrzeby pracowników. Zadowoleni pracownicy zdecydowanie lepiej przykładają się do swoich obowiązków, co przynosi w konsekwencji szereg korzyści dla ich miejsc pracy.

Banknoty

Jakie działania wykonujemy w ramach usług kadrowo-płacowych?

Wykonywane przez nasze biuro usługi kadrowo-płacowe obejmują przede wszystkim takie działania jak:

 • ewidencja czasu pracy,

 • prowadzenie akt osobowych,

 • kierowanie pracowników na badania lekarskie – wstępne i okresowe,

 • dbanie o terminy szkoleń z zakresu BHP,

 • sporządzanie wniosków i dokumentów,

 • tworzenie regulaminów pracy,

 • tworzenie umów o pracę i zlecenie,

 • dbanie o świadczenia dla pracowników,

 • rozliczenia ZUS,

 • elektroniczna obsługa ZUS,

 • tworzenie listy płac i prowadzenie dokumentacji,

 • przygotowywanie deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.