Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które są obowiązkowe dla spółek handlowych. Należą do nich: spółki osobowe, kapitałowe, organizacje. Zajmujemy się również obsługą fundacji i stowarzyszeń.


Obsługujemy również osoby fizyczne, które ze względu na obowiązujące limity podlegają obowiązkowi prowadzenia pełnej księgowości.


Księgowość prowadzona jest na profesjonalnym programie księgowym, który w obecnych czasach posiada możliwość zdalnej współpracy z Klientami.

Kalkulator

Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów nazywa jest potoczne KPiR. Głównym jej zadaniem jest ewidencjonowanie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Prowadzenie tej ewidencji pozwala na określenie wysokości zobowiązań podatkowych wynikających z tytułu podatku od osób fizycznych, a także na rzetelną ocenę osiągniętych dochodów i strat, jakie zostały poniesione.

Ryczałtowa ewidencja przychodów

Prowadzimy również dla naszych Klientów ryczałtową ewidencję przychodów. Ryczałt ewidencjonowany stanowi jedną z form opodatkowania, która polega na opodatkowaniu przychodu, nie zaś dochodu jak np. w przypadku zasad ogólnych.