Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Oferujemy kompleksowe prowadzenie ewidencji środków trwałych. Składają się na nie wszelkie składniki majątku przedsiębiorstw, przy czym są nimi tylko dobra zdatne do użytkowania w ramach działalności gospodarczej przez okres minimum roku. Wartość środków trwałych powinna być wyższa niż 10 tysięcy złotych, a mogą nimi być, chociażby wszelkie urządzenia, pojazdy, budynki, grunty i nieruchomości. Dobierzemy optymalny sposób prowadzenia ewidencji zgodnie z typem prowadzonej przez Państwa działalności, lecz także z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Okulary i dokumenty

Jakie działania podejmujemy w ramach prowadzenia ewidencji środków trwałych?

Podczas prowadzenia ewidencji środków trwałych nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc ze strony naszego biura. Zajmiemy się przede wszystkim takimi działaniami jak:

  • ustalenie wartości początkowej środków trwałych,

  • wpis do ewidencji środków trwałych,

  • korekty danych w ewidencji środków trwałych,

  • ulepszenie środków trwałych,

  • trwałe odłączenia części składowych od środków trwałych.